PRIVACYVERKLARING WebHuggers ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Artikel 1: persoonsgegevens die worden verwerkt

1.1 WebHuggers kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van WebHuggers en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WebHuggers verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. 1.2 WebHuggers kan de volgende persoonsgegevens verwerken: a. Uw voor- en achternaam; b. Uw adresgegevens; c. Uw telefoonnummer; d. Uw emailadres; e. Uw IP-adres

Artikel 2: waarom WebHuggers gegevens nodig heeft

2.1 WebHuggers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan WebHuggers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Artikel 3: hoe lang WebHuggers gegevens bewaart

3.1 WebHuggers bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 4: delen met anderen

4.1 WebHuggers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 5: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

5.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te (laten) dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@webhuggers.nl. WebHuggers zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 6: klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

6.1 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als WebHuggers bovengenoemde niet naleeft.

Artikel 7: beveiligen

7.1 WebHuggers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WebHuggers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@webhuggers.nl.